Oppdrag: Origo

Vise individer i Xopimeri kommer sammen for å planlegge en ekspedisjon til det mystiske kontinentet Origo, som ligger langt av gårde, over havet mot nord.
For lederne av den fornyede xopiske mytologien handler det om en forklaring på hvorfor et sted langt unna bærer navnet «Origo», som for dem er betegnelsen på den perfekte mentale tilstand for den troende.
For kartografer og geografer ved Akademiet dreier det seg om en sjanse til å undersøke et uoppdaget kontinent.
For republikkens politiske ledelse er fokuset å føre den gamle, tapte stormakten Xopimeri tilbake til sentrum av verdens begivenheter.
For vanlige arbeidsfolk handler det om mer jordnære ting, som en mulighet til å tjene en solid slump, til å søke et bedre liv et annet sted i verden eller til å jobbe seg gjennom et spennende eventyr.

Planleggingen vil foregå i to faser – først et formelt valg av ledelse for selve ekspedisjonen, og mandat for denne, før den valgte ekspedisjonsledelsen skal planlegge logistikken og målsetningene og presentere dem for oligarkene.

Oligarkiet har utnevnt Beni Chune som leder for forberedelsene, og han vil med dette invitere interesserte parter til sin jakthytte i Tzeris utmark. Han regner også med at det vil dukke opp folk som vil søke tjeneste på reisen, og tenker at det å faktisk finne frem til stedet er en ypperlig første test.

——————————————————

Dette er en laiv satt i Ravnaverden, et laivunivers med en lang og rik historie. Dette er dog en frittstående og selvstendig laiv, og man trenger ikke ha forkunnskaper om eller erfaringer fra Ravnaverden for å få fullt utbytte av laiven. All informasjon man trenger vil bli postet på disse sidene.

Vi ønsker oss en mangfoldig rollebesetning, alt fra rike sponsorer og skriftlærde til sjøfolk og tjenere. Alle rollene skrives spesifikt til denne laiven.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s