Opprørsgrupper

Fire delegasjoner fra ulike opprørsgrupper i Samara er samlet på Hotell Torot for å samordne sine operasjoner og danne en permanent allianse. Det at en delegasjon fra sultanatet selv er til stede for å forhandle med Fandria om grensespørsmål er en uventet komplikasjon…

Egog (Den Egogoiske Skyggeregjering)

Oldtidsriket Egog, som var en forvokst bystat med en unik kultur og en sterk magisk tradisjon, ble erobret av et raskt voksende Samara allerede rundt år 150 aN, altså for over tusen år siden. Det har siden eksistert en separat egogisk kultur i det sørlige Samara, som til tider har gått til voldelige opprør mot sultanatets kontroll over disse landområdene. Det har ikke kommet stort ut av disse opprørene før nylig, blant annet på grunn av opprørernes svake organsering og Samaras sterke lokale militærmakt. To ting har forandret dette bildet i nyere tid, for øvrig. For fem år siden samlet lederne for separatistbevegelsen og for igistkirken seg i Egog og erklærte at Lerga Agma, fjern etterkommer etter de gamle egogiske gudekongene, skulle være “en sann og ekte obur for den egogiske nasjon”. Med Lerga som samlingspunkt fikk separatismen en ny giv i en tid som også så en stadig svakere samaransk kontroll – store deler av sultanatets hærstyrker var blitt sittende fast i Maan, på den andre siden av havet, og det var tendenser til opprør på flere steder samtidig. Da egogene tok til våpen våren 1181 ble både byen Egog og flere av de omliggende småbyene raskt løsrevet fra sultanatets kontroll, og siden har det gått slag i slag. Nå, i 1185, er det bare den østlige provinsen Zagba-Egebo, og havnebyen Berek-Lisim i vest, som fortsatt er under nominell samaransk kontroll. Om ting fortsetter i samme tempo vil hele det gamle egogiske landet være under separatistenes kontroll innen neste sommer.

Den såkalte “skyggeregjeringen” består av lederne for igistkulten samt valgte representanter for verdslig makt, pluss oburen selv. Denne organisasjonen oppfører seg som en vilken som helst byråkratisk statsmakt, og har fungert som det i lang tid, for det er lenge siden sultanatet hadde noen reell kontroll over selve Egog by. Lerga Agma er regjeringens leder og talsperson, og har nå altså reist til Savuen for å formalisere en allianse med andre separatistgrupper, og samordne aktiviteter og aksjoner med disse. Oburen kommer ikke til å være interessert i noen fred med Samara før både Toflis og Valeria også vinner sin selvstendighet, og føler seg sikker på å kunne holde det gående i lang tid.