Design og spillestil

Her er en del avklaringer og informasjon om hvordan vi ser for oss at spillopplevelsen blir

Bill.mrk: Høflig konflikt.

Laiven foregår på et symposium. Ulike folkeslag er invitert til politiske samtaler. De ulike nasjonalitetene er stort sett kjent og vant med forskjellene, og gjør ikke i utgangspunktet en stor greie ut av at de er “feil” eller “rare”.

Den generelt åpne holdningen kommer best frem med noen motstykker. Det er selvfølgelig noen som ikke liker hverandre, som har konflikter både på individ- og gruppenivå, og er negativt innstilt til enkeltindivider eller -elementer. Dette vil i så fall bli tydelig oppgitt i de gjeldende rollene, og vi vil at dette skal komme til uttrykk i spill. Dersom din karakter har negative holdninger, ta gjerne konfrontasjonen, istedenfor å la uenigheter skape avstand og stillhet.

Det er våpenforbud på hotellet, og husets eier har full myndighet til å kaste folk på huet og ræva ut.

Det er ingen karakterer som er best i alt eller kan alt. Alle karakterer har sine styrker og svakheter, og spillet blir best når alle har en holdning om å ikke avfeie noen basert på fordommer, feks at en bonde ikke har noe han skulle ha sagt når det skal skrives lover. Man kan godt ha møter om krig og fred, religion og politikk, men disse skal foregå i åpenhet, og vi oppfordrer til at man inkluderer alle som vil være til stede. Ofte har en bonde et bedre perspektiv på jordbruk enn en konge.  Laiven blir best med en generøs spillestil, der vi gir hverandre plass.

Kjønn, legning, romantiske relasjoner

Laiven vil ha ulike grupperinger med stor variasjon i synet på kjønn, kjønnsroller, legning, samliv og familiesammensetninger, fra helt løst til strengt monogamt og heteronormativt. Mange karakterer blir skrevet uavhengig av kjønn og legning. Vi oppfordrer folk av alle kjønn og bakgrunner til å melde seg på. Man kan spille det kjønnet og den legningen man vil.

Triggere

Vi har null-toleranse for diskriminering, trakassering og mobbing av spillere. Man kan imidlertid ubehagelige tema i spill, blant annet fordommer, trakassering og diskriminering basert på kjønn, nasjonalitet, sosial status og sivilstatus, vold, undertrykkelse, ubetalt arbeid (tilnærmet slaveri), og maktmisbruk. Man vil aldri bli tvunget inn i spill man ikke ønsker, og man skal alltid ha muligheten til å forlate scener man er ukomfortabel med. Man må imidlertid være innstilt på at disse temaene kan bli berørt.

Vi vil at folk skal:

 • Dele av karakterens egen kultur
 • Prate med folk på tvers av kultur og status, også de karakteren er skeptisk til
 • Ha lange filosofiske samtaler om det som forener og skiller de ulike gruppene
 • Reflektere over hvorfor kulturene er som de er, og hvordan man mest hensiktsmessig kan reagere på de tingene karakteren ikke liker
 • Finne kompromisser med andre grupper for å nå et høyere mål

Dette er laiven for deg som vil:

 • Spille relasjonsdrevet, åpent og inkluderende, med fokus på karakterens interaksjon med de andre på stedet
 • Fokusere mer på det som kan løses blant de som er til stede. (De større, utenforliggende temaene er der for å fremheve kulturelle forskjeller, som krydder i samtalene)
 • Være med på relevante forberedelser og øvelser i spillets mekanismer og sikkerhetsteknikker for å gjøre deg kjent med verden, spillet og gruppen

Dette er ikke laiven for deg som vil:

 • “vinne spillet” gjennom makt eller styrke
 • Redde verden
 • Møte fremmede raser, oppleve åpenbare magiske effekter eller påvirke de store linjene med rask magi
 • Ha lange, hemmelige møter med små eksklusive grupper for å ta store politiske avgjørelser
 • Bruke systemer for interaksjoner, som kamp- og magipoeng
 • Oppleve en historisk basert, patriarkalsk, politisk korrekt verden
 • Forandre andres kultur

Hva om jeg aldri har vært på Ravnalaiv før?

Det har vært spilt mange Ravn-laiver, som har skapt mye etablert historie i Ravnaverden. Symposium er en frittstående laiv i en del av Ravnaverden der det ikke har vært laivet mye før, nemlig kontinentet Maan.  

Noe bakgrunn er basert på etablert historie fra Ravnaverden, men vi har utviklet helt nye kulturer og karakterene. Vi skal samle all relevant informasjon man trenger for å ha fullt utbytte av denne laiven på disse sidene og i en egen mappe med informasjon som gjelder denne laiven. Det skal altså være helt overkommelig å sette seg inn i settingen, og laivens bakgrunn, helt uten forhåndskunnskap og erfaring.

Det finnes i tillegg en gigantisk Ravnawiki for spesielt interesserte, men det gir ingen fordeler i spill å ha lest mer.