Magi

I Ravnaverden deles magi grovt inn i to typer: Åndemagi og skolemagi. Enkelt sagt er åndemagi kunsten å få åndelige vesener til å skape magiske effekter, mens skolemagi er kunsten å påvirke metafysikken direkte for å oppnå endringer i virkeligheten. Det langt færre som har medfødt talent for skolemagi enn for åndemagi – bare én av tusen er i stand til å påvirke metafysikken direkte, mens omtrent én av hundre kan lære seg å kommunisere med ånder.

Åndemagi er utbredt mange steder i verden, i de fleste kulturer. I mange tilfeller er åndemaning koblet til religiøse forestillinger, men ikke alltid. En kirinsk åndefarer vil ydmykt trygle vannåndene om hjelp, mens en xopisk sjaman vil kommandere de lokale åndene bryskt til å gjøre som de får beskjed om. Metafysisk er det samme som skjer – åndene skaper endringer i realiteten på vegne av magikeren, mot en slags betaling, en utveksling av emosjonell kraft. I alle tilfeller er det begrenset hva åndene kan bistå med, dog. En ånd kan skape en lokalisert effekt tilsvarende dens egne egenskaper – en vindånd kan skape et vindpust, eller en åndelig rev kan felle en kanin, for eksempel. Mulighetene er mange, men man skaper vanligvis ikke store omveltninger med åndemagi.

Skolemagi er mer direkte, avansert magi, som bygger på to ting: arkana – magiske gåtespill som gir tilgang til stadig mer avansert magi, og på matriser – spesifikke måter å skape magiske effekter på. Det tar årevis for de fleste å lære selv enkle matriser, og mange er helt ute av stand til å lære seg løsningen på de mest avanserte arkanaene. Enkelte arkana er også uløste, eller endatil uløselige. Det tar lang tid å utføre magi, og i de fleste tilfeller er det vanskelig å forutsi resultatet og inkubasjonstid. 

I praksis vil dette si at magi ikke kan brukes til å skape umiddelbare effekter, eller at spilleren kan bestemme retningen for spillet videre. Vi vil imidlertid gjerne at magi skal brukes, og man kan prøve på alt, selv om man kanskje ikke får til alt. Dette er litt av spenningen i den ustabile magien rundt Eshryn.

De som får roller med magiske evner vil få tydelige instruksjoner om mekanismene rundt dette.