Sym-Praktisk informasjon

Kort fortalt

Når: torsdag 4.- 7. august 2022

Oppmøte senest 17.00 torsdag 4. august.17.-18. september 2021.

Kleve Gård, Baklivegen 2210, 2651 Østre Gausdal.

Det er bilvei helt frem. Man kan evnt ta tog til Lillehammer og bli hentet.

Pris: tbt, under 1000,-

Inkluderer 10 måltider og overnatting i seng på rom med 3-4 personer

Vi forventer at spillerne:

Leser informasjon som blir gjort tilgjengelig, og setter seg inn i rolle og relasjoner

Svarer på henvendelser fra arrangørene

Overholder frister for betaling og tilbakemeldinger

Stiller på laivstedet i tide, forberedt, med et minimum av kostyme og det utstyr som trengs

Kontakter oss dersom noe er uklart. Vi avklarer gjerne!

Vi lover å:

Sørge for tilstrekkelig informasjon

Svare på henvendelser innen rimelig tid

Tilby hjelp til kostymer, utstyr o.l.

Servere fullverdige måltider til fastsatte tider.


Langt fortalt

Deltagere:
Heltidsspillere: 15-30
Sis: 2-5
Deltidsroller lørdag: <8

Kostyme er ikke det som skal stå i veien for deltakelse. Kostymeføringene er relativt enkle,og det er gratis å låne kostymer i Laivgarderoben. Be arrangører og medspillere om tips og hjelp ved behov.

Laiven har ingen aldersgrense, men personer under 16 år må ha en utnevnt verge. 

Det vil være instruerte spillere som skal skape effekter i narrativet. Det vil i så fall være verges ansvar å skjerme yngre spillere som ikke vil delta i disse scenene.

Påmelding, prosessen og frister:

Vi har åpen påmelding, det er ingen kriterier for å melde seg på. 

Når vi har fått tilstrekkelig antall påmeldinger sender vi ut tilbud om plass på laiven i form av vipps-krav for deltageravgiften. Når plassen er betalt sendes det ut rolleforslag. Vi kommer så langt det lar seg gjøre til å dele ut plasser og roller fortløpende, men vil også passe på at rollegalleriet og spillernes ønsker passer så godt sammen som mulig. 

Dersom noen ikke får tildelt plass i første omgang får de tilbud om å stå på venteliste.

Vi vil også veldig gjerne høre fra folk som kan tenke seg å bli kontaktet ved frafall rett før laiven, fyll ut en påmelding og skriv det i kommentarfeltet, eller send oss en epost på magisklaiv ætt gmail.com

Alle spillerne blir lagt til i en gruppe på facebook, der man kan finne de som rollen har relasjon til og begynne å kalibrere med disse.

1. juni er siste frist for betaling. Etter dette kommer vil til å tilby plasser til folk på venteliste. Det vil ikke gis refusjon ved avmelding.

Arrangørene tilpasser dermed rollene til spillernes egen ideer og ønsker for spill. Vi ønsker å samarbeide med spillerne i denne prosessen. Rollen skrives i et google-dokument som spilleren får mulighet til å gi tilbakemelding i.

Man kan melde seg på senere i prosessen også, men må da regne med mindre fleksibilitet i rollefordeling.

Helse, Miljø og sikkerhet, trygghet og velvære, aka Regler:

 • Magisk laiv har nulltoleranse for trakassering, mobbing og diskriminering av spillere. Spillere som viser uønsket adferd vil miste plassen sin på laiven. 
 • Mat: Det serveres jevnlige, fullverdige måltider til fastsatte tider. Den kan tilpasses de fleste behov som er kommunisert tydelig i forveien, dette oppgis i påmeldingen, under “behov for tilrettelegging”, og/eller avklares direkte med arrangør.
 • Fasiliteter: Det er ca 30 sengeplasser fordelt på 9 soverom og en kjellerstue. Soveområdet er en del av spillområdet.
  Huset har flere toaletter og dusj.
  Huset er ikke universelt utformet og dessverre ikke tilrettelagt for rullestol.
  Vi vil gjerne tilrettelegge for det vi kan, ta kontakt for avklaring, eller forklar i påmelding under “behov for tilrettelegging”.
 • Det er ikke tillatt å nyte rusmidler på laivstedet. Det er ikke tillatt å røyke i spillområdet.
 • Vi forventer at alle tar ansvar for sin egen opplevelse, trygghet og velvære, at man spiser, drikker, sover og ivaretar personlig hygiene, og spiller innenfor sine personlige grenser og laivens føringer.

Vi skal selvfølgelig fasilitere alt dette ved å: sørge for tilstrekkelig informasjon, gjennomføre øvelser i spillets mekanismer og teknikker for å ivareta alles sikkerhet, designere et off-laiv område der man kan ta pauser fra spillet, og servere mat til satte tider. Praktisk ansvarlig har utdanning i førstehjelp og psykisk helsevern.

 • Briefing: Vi forventer at folk har satt seg inn i den informasjonen som er blitt gjort tilgjengelig i forkant, og kommer derfor ikke til å gjennomgå alt  i detalj på stedet. Der vil vi fokusere på å skape trygghet i gruppen og sette spillerne i stand til å fortelle historien på egen hånd. Vi kommer  derfor til å kraftig begrense tiden til spørsmål i plenum.
 • Praktisk arbeid: Laiven har en liten gruppering som spiller familien som driver stedet. Disse vil gjøre det meste av forefallende arbeid. Man kan likevel regne med å bli spurt om å hjelpe til med enkle praktiske oppgaver som å sette frem og rydde vekk servise, bære ut nødvendig utstyr etc. Selvfølgelig etter evne.
 • Vi skal også rydde grundig etter oss og man er forventet å bidra under nedrigg.
 • Kostyme:

Design og spillestil

Arrangørene vil skrive roller med grundig bakgrunnshistorie, basert på egne ideer og spillernes ønsker. Hver enkelt rolle har ulik motivasjon for å være på stedet, og kan også ha andre mål. Vi opererer ikke med “plott” på den måten at man får en konkret oppgave man kan løse for å vinne laiven for rollen. Vi foretrekker å snakke om rollens “motivasjon”, som skal drive spillet, med mulighet for å gå i flere retninger. Vi har ingen konkrete tanker om hva som skal skje med rollene og hvor de skal være ved laivens slutt. 

Kjønn, legning, romantiske relasjoner: Karakterene vil bli skrevet ukjønnet, men vil få tildelt kjønn etter spillers ønske, mest av språklige hensyn. Spillerne velger rollens foretrukne pronomener i påmeldingen. Rollens og spillerens kjønn trenger ikke å samsvare. Romantikk kommer ikke til å være et fokusområde på denne laiven, men folk skal ikke gå utfra at karakterene er heterofile.

Vær generøs: Det er ingen karakterer som er best i alt eller kan alt. Vi har skapt et mangfoldig rollegalleri der alle rollene har en funksjon, noe å bidra med og en årsak til at de er på stedet. Alle karakterer har sine styrker og svakheter, og laiven blir best med en generøs spillestil, der vi gir hverandre plass til å spille på hele karakterens spekter.

Dette gjøres blant annet ved hjelp av kalibrering. Avklar med motspiller hvis du er usikker på om noe du ønsker å gjøre i spill vil krysse en grense, eller dersom du vil avklare hvordan de involverte vil synes det er mest moro å spille ut en relasjon eller situasjon.

Dette kan med fordel gjøres i forkant av laiven, men er også mulig å gjøre underveis, ta da motspilleren “off”, gå til et diskret sted og ta en kort samtale om hvordan dere vil gjøre det.

Det viktigste er at alle spillerne har det gøy og føler seg trygg!

Velkommen til en hyggelig laiv! Hilsen Harald og Kristine