Ravnaverden

Ravnaverden er paralell verden til vår egen, der magi finnes, og der guder og ånder påvirker hverdagen. Bortsett fra det er Ravnaverden en vi kan relatere til. Den vanlige mannen i gata bekymrer seg mer om fisket i elva og neste avling enn om demoner og skyggedyr, og de fleste har en stor dose ironisk distanse til “overnaturlige” fenomener. Mange har sett helgener, mektige magikere og gudeliknende skapninger i løpet av sin levetid, og at de fleste av disse har de samme bekymringene og målene som andre folk. Religion og filosofi får en litt annen betydning når man vet at man kan forvente konkrete svar på bønnene, og kan møte demonen man tilber på butikken etter jobb.

Maan

Tidligere laiver har konsentrert seg om den lille verdensdelen Khontica, men det er store deler av verden som bare har vært nevnt i bisetninger og enkeltrollers bakgrunnshistorier. Denne gangen skal vi til en helt annen del av Ravnaverden, til det middels store kontinentet Maan, på den andre siden av havet, og på den sørlige halvkule. Dette kontinentet var ukjent for folk i Khontica fram til for litt over hundre år siden, da misjonærer fra Ciunna kom over havet for å spre ordet om gudinnen Elana, “sannhetens gudinne”. Det gikk ikke så bra for disse såkalte “Sannferdige”, for landene deres ble raskt invadert av det enorme sultanatet Samara, som ikke bare erobret hele Ciunna og mange av de andre maanske nasjonene, men også regelrett tok livet av Elana. Siden har de resterende landene i Maan, samt de samaranske og fandriske innvandrerne, forsøkt å tilpasse seg en ny verdensorden. Etterdønningene etter den samaranske invasjonen har begynt å legge seg, skjønt ciunnaiene fortsatt savner både sin gudinne og deres tidligere prominente status. Andre land har fått en ny vår etter krigen – Chrei, Kir og Ryohti har alle blomstret, fri for presset fra de Sannferdige, som preget deres liv i hundrevis av år. I mellomtiden forsøker fandrierne å bygge bro mellom folk som tidligere var i tottene på hverandre, og å finne en måte å inkludere en apatisk befolkning av ciunnai på i deres lystige, velmenende samfunn av handelsfolk og musikere.