Folk man kan møte på Symposium

aka roller vi ønsker å ha med

Inviterte nasjoner: Fandria, Samara, Chrei, Kir, Ectinia, Xopimeri, Tril.

Inviterte opprørsgrupper: Kongedømmet Valeria og Den Egogiske Skyggeregjering
(det kommer egne sider med info om hver nasjon/kultur. Du må gjerne lese disse for å få inntrykk av hva du ønsker å spille. Du kan alternativt beskrive for oss hva slags karakter du har lyst til å spille og hva du har lyst til å oppleve, så plasserer vi deg der du passer best.

Hver delegasjon vil bestå av 1-4 personer:

  • Hovedrepresentant for statsledelsen
  • En kompanjong: Sekretær, assistent, tjener, sekundant, følgesvenn.
  • Noen delegasjoner har valgt ut en av landets ypperste tjenere og/eller kokker til å bistå med matlagingen. Dette er en svært ærefull oppgave.
    (Vi vil at folk som faktisk vil bidra med matlaging i forkant eller underveis melder seg på til disse rollene. De vil da jobbe på kjøkkenet etter en turnusordning. Dette skal være fulle roller på lik linje med andre, kjøkkenet skal også være i spill, og maten skal være en del av spillet).
  • Noen delegasjoner har en akademisk, religiøs eller magisk rådgiver.
    (Vi ønsker oss at disse skal bidra til et “kulturelt program” underveis i laiven, spesielt på kveldene, og vil at folk som vil bidra med underholdning i form av sang, dans, kjemiske eksperimenter, leker, ritualer etc. melder seg på til disse rollene)

Vi ønsker deltidsspillere velkommen.

Vi ønsker oss folk som vil spille helt eller delvis instruerte roller, og som vil hjelpe til praktisk. Disse vil få rabatt.